МАТФ РОКОВИ
10.01.2020.

Писмени испит из предмета Диференцијалне једначине А За смер М.

1

Наћи Кошијева решења диференцијалне једначине \(y''+x^5y'=x^5(y')^7\) са условима

  1. \(y(2)=3,y'(2)=1;\)
  2. \(y(1)=1,y'(1)=0.\)

2

Решити диференцијалну једначину \[\left(y\tan x + \frac{e^{xy}}{\cos^2 x}\right)\,\mathrm{d}x+x\tan x\, \mathrm d y =0.\]

3

Испитати егзистенцију и јединственост решења Кошијевог проблема \(y'=\frac{x^{2/3}}{1+\sqrt{\lvert y\rvert}},\) \(y(0)=0.\)

4

Дата су векторска поља \(X=\frac{\partial}{\partial z}\) и \(Y=z\frac{\partial}{\partial y}+\frac{\partial}{\partial x}\) у \(\mathbb R^3\)

  1. Израчунати комутаторе \([X, Y]\) и \([Y,[Y,X]].\)
  2. Наћи токове за векторска поља \(X\) и \(Y.\) Да ли ти токови комутирају?
  3. Да ли је дистрибуција разапета векторским пољима \(X\) и \(Y\) интеграбилна?