МАТФ РОКОВИ

О пројекту

Пројекат МАТФ Рокови је креиран са циљем да студентима Математичког факултета у Београду пружи увид у досадашње испитне рокове за неке од предмета.

Институција Математичког факултета у Београду није ни на који начин повезана са овим пројектом.

Решења задатака

На овом сајту се неће постављати и решења рокова. Решења потражите на страницама наставног особља, код Мише у копирници, у белешкама старијих колега или на интернету (нпр. на домаћем форуму Матеманија или на сајту Mathematics Stack Exchange).

Допринос

Можете нам помоћи на неколико начина:

Унапред смо захвални за било какву пружену помоћ.

Контакт

Мејл шаљите на X@Y где је X=rokovi, а Y=ubavic.rs

О сајту

Веб сајт који управо гледате је написан у PHP језику уз помоћ CodeIgniter framework-a. Код сајта је доступан на GitHub. На сајту се користи и KaTex библиотека за приказивање математичких формула.

Сав текст на сајту (сем математичких формула) приказан је уз помоћ фонта InfluBg, аутора Стевана Ивића.

Аутори

Аутор пројекта и веб сајта је Никола Убавић

Аутори задатака су наставници Математичког факултета у Београду. Они задржавају сва права на задатке.

Одрицање од одговорности

Аутор сајта не даје било какву гаранцију за тачност изнетих података и само функционисање сајта, и као такав не сноси никакву правну одговорност.