МАТФ РОКОВИ
21.11.2018.

Колоквијум из предмета Вероватноћа и статистика А За смерове Л, М, Н.

1

3 поена

У фиоци се налази осам пари чарапа. Ако се одједном узима шест чарапа, одредити вероватноћу да је међу њма бар један пар.

2

3 поена

У кутији се налази \(5\) црвених куглица, нумерисаних бројевима од \(1\) до \(5,\) и \(3\) плаве куглице, нумерисане бројевима од \(1\) до \(3.\) Случајно се извлаче две куглице једна за другом са враћањем. Одредити вероватноћу да су извучене куглице исте боје или са истим бројем.

3

3 поена

Новчић се баца четири пута. Испитати потпуну независност догађаја \(A_i, i \in \{1, 2, 3, 4\},\) где је \(A_i\) догађај да је писмо добијено у \(i\)-том бацању.

4

3 поена

У граду се налазе три дискотеке. Вероватноћа да се петком увече пушта диско музика у првој дискотеци је \(0.2,\) у другој \(0.3\) и у трећој \(0.4.\) Група студената у петак увече случајно одлази у једну од те три дискотеке. Ако студенти присуствују вечери диско музике, колика је вероватноћа да су отишли у прву дискотеку?

5

3 поена

Баца се коцкица док не падне број \(2\) или док се не изведу три бацања. Одредити закон расподеле случајне виличине \(X\) која представља број бацања коцкице.