МАТФ РОКОВИ
28.02.2020.

Писмени испит из предмета Дискретна математика

Време израде: 180 минута.

1

10 поена

Да ли су следећи графови Ојлерови/Хамилтонови? Уколико јесу наћи Ојлерову шетњу односно Хамилтонов циклус.

2

10 поена

Испитати да ли следећи граф има савршено упаривање. Уколико савршено упаривање не постоји, наћи максимално упаривање.

3

10 поена

Одредити хроматски број и хроматски индекс следећег графа:

4

10 поена

Нека је \(G\) граф са \(n\ge 7\) чворова и најмање \(5n-14\) грана. Показати да \(G\) садржи подграф \(G'\) такав да је \(\delta(G')\ge 6.\)

5

10 поена

Доказати да сваки планарни граф без троуглова садржи чвор степена највише \(3.\)