МАТФ РОКОВИ
12.12.2018.

Колоквијум из предмета Линеарна алгебра За смерове Л, М, Н, Р, В.

Време израде: 90 минута.

четврти ток, група А ТЕСТ

1

Решити систем Гаусовим методом у зависности од реалног параметра \(a\):\[\begin{array}{rcrcrcr}ax & + & y & + & z & = & a\\(a+1)x & + & (a-1) y & + & 2z & = & 2a-1\\(a-2)x & + & y & - & z & = & a-2\end{array}.\]

2

  1. Одредити реалне коефицијенте полинома \(P(x) = x^4+ax^3+bx^2+cx-8,\) тако да буде дељив са \(x+2i,\) а да при дељењу са \(x+2\) даје остатак \(32.\) Наћи остале нуле полинома \(P(x).\)
  2. Одредити сва решења једначине \(z^3 = \left( \frac 8 {\sqrt 3} (-\sqrt 3 + 3i) \right)^{50}.\)

3

  1. Испитати да ли су скупови \[U = \{p \in \mathbb R^5[x] \mid p(4) = 0, \deg p \neq 3\} \text{ и } V = \{ p \in \mathbb R^5[x] \mid p'(-2) - 3p''(0) = p(10) \}\] векторски потпростори векторског простора \(\mathbb R^5[x].\)
  2. Одредити бар по једну базу и димензију векторских простора \[U = \{(x,y,z) \in \mathbb R^3 \mid x+y+3z=0\} \text { и } V = \mathcal L((1,1,0), (2,1,1), (2,-1,3)).\]Показати да је \(\mathbb R^3 = U+V.\) Да ли је претходна сума директна?