МАТФ РОКОВИ
17.02.2021.

Писмени испит из предмета Комплексна анализа А За смер М.

1

  1. Ако је функција \(u\left(z\right) = \frac{\sin \theta + \cos \theta}{\rho}\) реални део аналитичке функције \(f = f(z),\) где је \(z = \rho e^{i\theta},\) одредити \(f.\)
  2. Нека је \(\mathbb{D} = \{z \in \mathbb C : \lvert z \rvert \lt 1\}\) и \(f\colon \mathbb D \rightarrow \mathbb C\) таква да су функције \(f^2\) и \(f^3\) холоморфне на \(\mathbb D.\) Доказати да је \(f\) холоморфна на \(\mathbb D.\)

2

Нека је \(g\left(z\right) = (\operatorname{Im}z)^2+\frac{1}{4}z^2,\) где је \(z \in \mathbb C.\) Одредити функцију \[ \displaystyle f\left(\omega\right) =\frac{1}{2 \pi i} \int\limits_{\lvert z \rvert =1} \frac{g\left(z\right)}{z - \omega}\, dz,\] за \(\lvert \omega \rvert \neq 1.\)

3

Одредити вредност интеграла \[\int\limits_{0}^{+\infty}\frac{\sin{kx}}{x(x^2+a^2)^2}\,dx\] у зависности од параметра \(k \in \mathbb N\) и \(a \neq 0,\) \(a \in \mathbb R.\)

4

  1. Нека је \(\Omega = \{z \in \mathbb C : \operatorname{Re}z \gt 0, \operatorname{Im}z \gt 0\}.\) Ако је \(b \in (0, +\infty)\) и \(f(z) = \frac{z-ib}{z+ib},\) наћи \(f(\Omega).\)
  2. Ако је \(\mathbb D = \{z \in \mathbb C: \lvert z \rvert \lt 1\},\) одредити бар једно 1-1 холоморфно пресликавање којим се област \(\mathbb D \cap \Omega\) пресликава на \(\Omega.\)

5

Нека је \(f\) цела функција таква да је за свако \(z \in \mathbb C\) испуњен бар један од \(\lvert f(z) \rvert \leq 1\) или \(\lvert f'(z) \rvert \leq 1.\)
  1. За све \(z \in \mathbb C\) такве да постоји \(t_0 = \sup \{t \in [0,1]: \lvert f(tz)\rvert \leq 1\},\) доказати да је \({\lvert f(z) - f(t_0 z)\rvert \leq \lvert z \rvert.}\)
  2. Доказати да је \(f(z) = az + b,\) где су \(a,b \in \mathbb C.\)