МАТФ РОКОВИ
04.09.2020.

Писмени испит из предмета Историја и филозофија математике За смерове Л, М, Р.

1

20 поена

Математика Месопотамије.

2

35 поена

Еуклид.

3

8 поена

Архимедова квадратура параболе.

4

12 поена

Решавање једначина трећег степена у ренесансној Италији.