МАТФ РОКОВИ
15.06.2022.

Писмени испит из предмета Историја и филозофија математике За смерове Л, М, Р.

Време израде: 180 минута.

1

8 поена
Геометрија у старом Египту.

2

15 поена
Питагора и Питагорејци.

3

8 поена
Зенонови парадокси.

4

12 поена
Архимедова квадратура параболе.

5

6 поена
Множење бројева у Индији.

6

37 поена
Исламска математика.

7

8 поена
Решавање једначина четвртог степена у ренесансној Италији.

8

6 поена
Стевин.

9

16 поена
Кавалијери.

10

16 поена
Ојлер.

11

10 поена
Гаусов други доказ Основне теореме алгебре.

12

8 поена
Непрекидност функције код Кошија.