МАТФ РОКОВИ
28.05.2022.

Писмени испит из предмета Историја и филозофија математике За смерове Л, М, Р.

Време израде: 180 минута.

1

15 поена
Египатска математика.

2

20 поена
Математика Месопотамије.

3

10 поена
Несамерљивост.

4

20 поена
Диофант.

5

10 поена
Брамагупта.

6

10 поена
Табит бен Кура.

7

15 поена
Решавање једначине трећег степена у ренесансној Италији.

8

12 поена
Ферма и проблем квадратуре.

9

10 поена
Почетне леме у Њутновим "Математичким принципима".

10

10 поена
Лајбниц и карактеристични троугао.

11

10 поена
Гаусов први доказ Основне теореме алгебре.

12

8 поена
Болцано и бесконачност.