МАТФ РОКОВИ
22.09.2019.

Писмени испит из предмета Историја и филозофија математике За смерове Л, М, Р.

1

25 поена

Три конструктивна проблема антике.

2

20 поена

Исламска математика.

3

20 поена

Ојлер.

4

10 поена

Декартов метод за решавање једначине четвртог степенa.