МАТФ РОКОВИ
15.06.2021.

Писмени испит из предмета Историја и филозофија математике За смерове Л, М, Р.

1

25 поена

Математика Месопотамије.

2

8 поена

Питагора и Питагорејци.

3

15 поена

Несамерљивост

4

15 поена
Брамагупта.

5

15 поена

Декартов начин решавања једначине четвртог степена.

6

12 поена

Фермаов метод за налажење максимума (минимума) и тангенте.

7

21 поена

Лајбниц.