МАТФ РОКОВИ
27.01.2021.

Писмени испит из предмета Геометрија 4 За смерове Л, М, Н, Р.

1

Одредити једначину недефенерисане криве другог реда која додирује \(x\)-осу у тачки \((1,0), y\)-осу у тачки \((0,2)\) и додирује бесконачно далеку праву.

2

Дати су центар \(S,\) противоса \(u\) и хоризонт \(v'\) хомологије \(f.\)

  1. Конструисати осу \(s.\)
  2. Ако се теме \(A\) квадрата \(ABCD\) налази на противоси одредити његову слику.

3

Методом одстојања дате су права \(p(P, Q', OQ_0)\) и тачка \(S(S', OS_0)\) која јој не припада. Конструисати слику тачке \(S\) при ротацији око праве \(p\) за \(90^\circ.\)

4

Методом одстојања дате су две паралелне праве \(s(S, C', OC_0)\) и \(p(P).\) Представити пројекцију ваљка коме је оса права \(s,\) изводница права \(p,\) центар видљиве основе тачка \(C,\) а висина ваљка једнака двоструком пречнику основе.